Oferujemy Państwu szeroki zakres szkoleń oraz kursów. W naszej ofercie posiadamy między innymi:

 1. Kursy ADR dla kierowców.
 2. Szkolenia dotyczące prawa pracy,
 3. Kursy i szkolenia dot. bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • Szkolenia wstępne
  • Szkolenia dla pracodawców oraz kadry kierowniczej,
  • Szkolenia okresowe,
  • Kursy udzielania 1-szej pomocy przedmedycznej,
  • Szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,
  • Kursy "Dobre praktyki (GMP/GHP) oraz system HACCP"
  • Kurs "Metodyka prowadzenia instruktażu"
 4. Szkolenia zawodowe
  • Kursy kierowców wózków jezdniowych,
  • Kursy operatorów suwnic,
  • Kursy operatorów podnośników ruchomych przejezdnych,
  • Kursy SEP,
  • Kursy dla osób prowadzących załadunek i rozładunek zbiorników transportowych,

Ponadto Nasza Era Sp. z o.o.

 • prowadzi stały nadzór w zakresie bhp
 • tworzy służby bhp w zakładach pracy
 • opracowuje procedury bezpieczeństwa
 • tworzy dokumentacje techniczne
 • przeprowadza proces dostosowania maszyn do wymagań wynikających z przepisów UE
 • dokonuje analizy ryzyka zawodowego
 • przeprowadza procedury powypadkowe
 • prowadzi dystrybucje akcesoriów ochrony pracy (odzież robocza, znaki bezpieczeństwa, środki ochronne)
 • pośredniczy w organizacji badań środowiska pracy oraz profilaktycznych badań pracowników, w tym badań psychologicznych

Oferujemy kompleksowe prowadzenie spraw pracowniczych, w tym:

 • prowadzenie pełnej dokumentacji pracowniczej (akta osobowe, umowy o pracę, wypowiedzenia, ewidencje, świadectwa pracy, etc.)
 • prowadzenie dokumentacji płacowej
 • sporządzanie dokumentacji ZUS (deklaracje, zwolnienia lekarskie, etc.)
 • sprawozdawczość i analizy
 • tworzenie i analiza wewnętrznych regulacji (regulaminy, zarządzenia, etc.)
 • reprezentacja przed organami kontrolnymi w sprawach pracowniczych
 • archiwizacja dokumentów